Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Porównanie poziomu zanieczyszczenia światłem obszarów o różnym zaludnieniu na podstawie pomiarów natężenia oświetlenia i obserwacji tarczy Księżyca

Magdalena Sielachowska, Maciej Zajkowski
Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45D, 15-352 Białystok

Zarys treści: Na świecie ponad 4,3%, a w Polsce ok. 13% całkowitego rocznego zużycia energii elektrycznej jest wykorzystywane na potrzeby oświetlenia dróg i ulic. Oświetlenie zewnętrzne generuje nie tylko znaczne koszty, ale również doprowadza do silnego zanieczyszczenia światłem nocnego nieba. Problem ten uwidacznia się przede wszystkim w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie światło sztuczne obecne jest w oświetleniu dróg, parkingów, ale też wielu budynków czy banerów reklamowych. Celem pracy jest porównanie poziomu zanieczyszczenia światłem dla obszarów o różnym zaludnieniu poprzez wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia od nieboskłonu na powierzchni Ziemi w terenie nieosłoniętym zabudową i wysoką roślinnością.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie światłem, natężenie oświetlenia, niebo nocne.