Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Publikacja

Na konferencję przewiduje się wydanie przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadesłanych artykułów w formie recenzowanej monografii naukowej.

Pobierz: wymagania wydawnicze jako plik PDF.

Wymagania wydawnicze przygotowania rozdziałów do monografii naukowej pt. „Zanieczyszczenie światłem nocnego nieba – w stronę interdyscyplinarnego poznania, monitoringu i przeciwdziałania” wydanej z okazji organizacji VII Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem.

 • postać elektroniczna – format DOC, DOCX lub RTF,
 • format opracowania – A4; marginesy – 2,5 cm; interlinia – 1,5 wiersza,
 • wielkość czcionki – 12; tytuł – 13, pogrubiony, krój – Times New Roman,
 • dopuszczalna objętość opracowania łącznie z rysunkami, tabelami i literaturą do 20 stron;
 • układ opracowania:
  • tytuł artykułu w języku polskim, wyśrodkowany,
  • imiona i nazwiska autorów (bez podawania stopni i tytułów naukowych); w wierszu poniżej nazwę (-y) instytucji, wyśrodkowane,
  • 3–5 słów kluczowych w języku polskim, od lewej strony,
  • streszczenie w języku polskim, maksymalnie 300 słów,
  • tekst opracowania z podziałem, na wprowadzenie, rozwinięcie, dyskusję oraz zakończenie i literaturę,
  • ryciny wstawione do tekstu, podpisane, w tekście odwołanie do konkretnej ryciny, niezbędne ryciny mogą być przygotowane w wersji kolorowej,tabele wstawione do tekstu, u góry tytuł tabeli, w tekście odwołanie do tabeli,
  • cytowanie i odwołanie do literatury w postaci – autor, rok wydania,
  • literatura zamieszczona na końcu opracowania w kolejności alfabetycznej,
  • z podaniem: nazwiska, inicjałów imion, roku, tytułu, wydawcy i miejsca wydania,
  • tytuł artykułu w języku angielskim, wyśrodkowany,
  • streszczenie w języku angielskim, maksymalnie 300 słów,
  • 3–5 słów kluczowych w języku angielskim, od lewej strony,
  • dane adresowe autorów: nazwisko i imię, stopień/tytuł naukowy, e-mail,
 • załączniki – ryciny w formacie JPG lub TIF w rozdzielczości 300 dpi lub wyższej,
 • sposób dostarczenia artykułów:
 • wszelkie pytania czy wątpliwości prosimy kierować do:
  • Mieczysław Kunz, e-mail: met@umk.pl, tel. +48 56 611 25 66,

Monografia będzie recenzowana, prace odrzucone przez recenzentów nie będą zwracane.

Termin nadsyłania rozdziałów –

 • 31.05.2023 r. 30.06.2023 r. (wydanie monografii nastąpi we wrześniu 2023 i będzie ona stanowiła element pakietu konferencyjnego).