Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Organizatorzy

Organizatorzy

przy współpracy:

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta, Uniwersytet Warszawski – Honorowa Przewodnicząca
 • dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Przewodniczący
 • dr hab. Tomasz Ściężor, Politechnika Krakowska – Z-ca Przewodniczącego
 • dr Magdalena Czarnecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Grzegorz Iwanicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Sylwester Kołomański, Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Anna Kołton, prof. URK, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Z. Kotarba, Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • dr Katarzyna Szlachetko, Uniwersytet Gdański, Instytut Metropolitalny w Gdańsku
 • dr inż. Przemysław Tabaka, Politechnika Łódzka, SEP Oddział Łódź

Komitet organizacyjny

 • dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Przewodniczący
 • mgr Piotr Nawalkowski, Stowarzyszenie POLARIS OPP – Z-ca Przewodniczącego
 • mgr inż. Dominika Karpińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Sekretarz
 • dr hab. Andrzej Z. Kotarba, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
 • mgr inż. Karolina Skorb, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
 • mgr inż. Agnieszka Machnowska, Stowarzyszenie POLARIS OPP

 Patronat honorowy

 Patronat medialny