Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Konferencja 2023

Toruń, 14-15 września 2023

W 2023 roku, w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika zostanie zorganizowana w Toruniu VII już w cyklu Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem. Odbędzie się ona w czasie trwania toruńskiej części obrad Światowego Kongresu Kopernikańskiego, a uczestnicy tego naukowego spotkania będą mogli dodatkowo skorzystać z wybranych wydarzeń towarzyszących Kongresowi dla uczczenia pamięci, pokazania wymiarów działalności i wpływu na kolejne pokolenia badaczy oraz przypomnienia sylwetki wybitnego uczonego i astronoma.

Głównym celem konferencji jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie zanieczyszczenia środowiska sztucznym światłem oraz dyskusja nad działaniami służącymi łagodzeniu jego negatywnych skutków. Podczas konferencji pragniemy poruszyć problemy związane ze środowiskowymi, astronomicznymi, ekonomicznymi i prawnymi skutkami zanieczyszczenia światłem oraz zagadnienia dotyczące prowadzenia pomiarów i obserwacji oraz ukierunkowanego monitoringu tego zjawiska.

Konferencja od swojej pierwszej edycji ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy osoby związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, medycyną i zdrowiem publicznym, astronomią, techniką świetlną, architekturą, urbanistyką i planowaniem przestrzennym, a także przedstawicieli administracji publicznej wszystkich szczebli i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego nieba oraz firm dostarczających aparaturę rejestrującą czy realizujących pomiary wybranych aspektów zanieczyszczenia światłem.
W ramach konferencji planowana jest ekspozycja gigantycznego modelu Ziemi w postaci oświetlonej od wnętrza półkuli pneumatycznej, która będzie dostępna dla wszystkich odwiedzających.

Ważne daty:

Komunikaty konferencyjne:

Kontakt do organizatorów (UMK w Toruniu):