Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Organizatorzy

Organizatorzy

 • Polskie Towarzystwo Astronomiczne
 • Politechnika Łódzka
 • Planetarium EC1, Centrum Nauki i Techniki EC1

Partnerzy

 • Stowarzyszenie Polaris OPP
 • Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Komitet naukowy

 • Bartosz Balcerzak (Instytut Zdrowia Publicznego CMUJ)
 • Paweł Drożdżal (Polska Akademia Nauk)
 • Arkadiusz Frohlich (Instytut Ochrony Przyrody PAN)
 • Wojciech Jernajczyk (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
 • Sylwester Kołomański (Uniwersytet Wrocławski)
 • Anna Kołton (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • Andrzej Kotarba (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
 • Jerzy Kreiner (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Janusz Michałek (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna)
 • Piotr Nawalkowski (Stowarzyszenie Polaris OPP)
 • Paweł Piotrowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • Bogdan Siedlecki(Politechnika Krakowska)
 • Krystyna Skwarło-Sońta (Uniwersytet Warszawski)
 • Tomasz Ściężor (Politechnika Krakowska)
 • Przemysław Tabaka (Politechnika Łódzka)
 • Renata Wojciechowska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • Bronisław Wołoszyn (Polska Akademia Nauk)
 • Karolina Zielińska-Dąbkowska (Politechnika Gdańska)
 • Marcin Zych (Uniwersytet Warszawski)

Komitet organizacyjny

 • Przemysław Tabaka (Politechnika Łódzka)
 • Ewa Niemczura (Uniwersytet Wrocławski)
 • Agata Różańska (Polskie Towarzystwo Astronomiczne)
 • Andrzej Kotarba (Centrum Badań Kosmicznych PAN)

 Patronat

 • ILLUME interdyscyplinarna grupa badawcza EcoTech PG
 • Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
 • Polski Komitet Oświetleniowy
 • Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
 • Prezydent Miasta Łódź
 • Rektor Politechniki Łódzkiej
 • Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wojewoda Łódzki
 • Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej

 Patronat medialny

 • Astronarium
 • Aura – Ochrona Środowiska
 • Miesięcznik Dzikie Życie
 • Portal Ciemne Niebo (https://ciemneniebo.pl/pl/)
 • Teraz Środowisko
 • Urania – Postępy Astronomii