Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Symulacja gwałtownego wzrostu jasności komet w aspekcie zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem

Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski
Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Zarys treści: Zanieczyszczenie światłem nieba nocnego w obecnym czasie stanowi bardzo ważne wyzwanie nie tylko dla astronomów, ale także dla biologów, lekarzy czy ekologów. Utrudnia ono, a niekiedy wręcz uniemożliwia, prowadzenie obserwacji astronomicznych w miastach, jak również na obszarach tradycyjnie uważanych za wolne od tego rodzaju zagrożenia. Na początku naszych rozważań warto byłoby postawić następujące proste pytanie: ile osób widziało na nocnym niebie światło zodiakalne czy Drogę Mleczną. Najbardziej prawdopodobna odpowiedź brzmi: bardzo niewiele lub wręcz nikt! Ze względu na coraz to większe zanieczyszczenie nieba, szczególnie w dużych aglomeracjach, problem ten ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia astronomii obserwacyjnej. Dlatego jako jedni z pierwszych zaczęli o nim mówić astronomowie. W ciągu ostatnich 30 lat na ten temat ukazało się wiele ważnych prac, których autorzy zwracają uwagę na coraz to większy problem zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem. W artykule tym omówiona została widoczność dwóch komet w aspekcie zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem. W pierwszym przypadku rozważyliśmy kometę hipotetyczną (X/PC) należącą do rodziny Jowisza. Ze względu na jej położenie przyjęto, że jej aktywność kontrolowana jest przez sublimację lodu wodnego. Takie założenie wynika bezpośrednio z analizy rezultatów współczesnych misji kometarnych. Drugi przypadek nawiązuje do analizy widoczności komety 1P/Halley na nocnym niebie w czasie jej gwałtownego pojaśnienia, które miało miejsce w odległości heliocentrycznej równej 14,3 au w 1991 roku. Najbardziej prawdopodobnym lodem kometarnym, który mógł zainicjować zjawisko wybuchu blasku w tej odległości, jest lód tlenku węgla. W pracy zostały rozważone dwie komety, aby ukazać, w jaki sposób zmienia się jasność tych obiektów w funkcji odległości heliocentrycznej.

Słowa kluczowe: komety, zanieczyszczenie światłem.