Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Wpływ stanu atmosfery na jasność łuny świetlnej bezchmurnego nocnego nieba

Tomasz Ściężor
Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Zarys treści: Od czterech lat na kilku znajdujących się w Małopolsce stanowiskach pomiarowych prowadzony jest stały monitoring jasności nocnego nieba. Lokalizacje tych stanowisk zostały wybrane w taki sposób, aby możliwe było porównanie danych z terenów górskich, nizinnych podmiejskich oraz z obszaru dużego miasta. Równolegle, dla tych samych miejsc dostępne są w okresie badawczym bazy danych zawierające wartości szeregu elementów meteorologicznych, m.in. wilgotności względnej czy punktu rosy. Stwierdzono silne korelacje między jasnością bezchmurnego nocnego nieba a wartościami tych elementów, zależne od lokalizacji stacji monitoringu. W szczególności stwierdzono wyraźną zależność jasności łuny świetlnej nocnego bezchmurnego nieba od wilgotności względnej powietrza lub temperatury punktu rosy, odmienną w przypadku obszarów o niskim i o wysokim zanieczyszczeniu światłem, co należy wiązać z kondensacją pary wodnej w atmosferze. W obszarach wolnych od zanieczyszczenia światłem zamglenie powoduje spadek mierzonej jasności nieba, podczas gdy w obszarach zanieczyszczonych świetlnie występuje efekt przeciwny. Stwierdzono, że w przypadku nieba bezchmurnego najważniejszym czynnikiem je rozjaśniającym są aerozole atmosferyczne, w szczególności pyły zawieszone, pochodzenia zarówno naturalnego, jak i antropogenicznego. Potwierdzono tezę, że w pewnych warunkach istotną rolę odgrywają prędkość i kierunek wiatru, poprzez jego oddziaływanie na stężenie pyłów zawieszonych. Porównano jasność nocnego bezchmurnego nieba w różnych otoczeniach, w obecności różnego rodzaju sztucznych i naturalnych źródeł światła.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie świetlne, stan atmosfery, elementy meteorologiczne, pył zawieszony.