Press "Enter" to skip to content

Konferencja

Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem (OKZŚ) stawia sobie za cel szerzenie informacji o problemie, jakim jest niewłaściwa emisja antropogenicznego światła nocą. Konferencja pełni równocześnie rolę najważniejszego w Polsce forum wymiany doświadczeń w zakresie badań naukowych nad zanieczyszczeniem świetlnym.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i stanowi wyjątkową okazję do interakcji ekspertów z tak odmiennych dziedzin, jak: technika oświetleniowa, planowanie przestrzenne, architektura, ekologia, medycyna, astronomia, psychologia, prawo, turystyka, meteorologia, fizyka atmosfery, teledetekcja, biologia, fizjologia. Uczestnikami spotkania są zarówno profesjonalni naukowcy, jak i przedstawiciele administracji państwowej, oraz organizacje pozarządowe.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. poniższe zagadnienia:

  • wpływ zanieczyszczenia światłem na funkcjonowanie organizmów żywych,
  • oddziaływania światła nocą na psychikę i fizjologię człowieka,
  • jasność nocnego nieba i jej znaczenie w astronomii obserwacyjnej,
  • naziemne i satelitarne metody oceny intensywności zanieczyszczenia światłem,
  • technologie oświetleniowe, w tym oświetlenie LED,
  • techniczne i prawne metody ograniczania zanieczyszczania światłem,
  • funkcja praktyczna i estetyczna oświetlenia w przestrzeni publicznej,
  • ciemne niebo jako fundament turystyki astronomicznej,
  • społeczna świadomość problemu zanieczyszczenia światłem.

Dotychczas obyły się następujące edycje konferencji:

V Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem
19-20 października 2017, Warszawa

IV Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem
13-15 października 2016, Rzeszów

III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem
25-27 września 2015, Kraków, Sopotnia Wielka, Niepołomice

II Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem
16-18 maja 2014, Wrocław

I Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem
26 kwietnia 2013, Warszawa