Press "Enter" to skip to content

Program

Poniższy ramowy plan konferencji może ulegać nieznacznym zmianom.

Dzień 1, 19 października 2017 (czwartek)
8:00-10:00 Rejestracja, powitalna kawa/herbata
10:00-10:15 Oficjalne rozpoczęcie konferencji
10:15-10:50 Referat inauguracyjny
11:00-13:05 1. sesja referatowa
13:05-14:00 Obiad
14:00-15:40 2. sesja referatowa
15:40-16:10 Przerwa kawowa połączona z sesją posterową
16:10-17:50 3. sesja referatowa
19:00- Spotkanie towarzyskie (w tym kolacja)
Dzień 2, 20 października 2017 (piątek)
9:00-9:30 Powitalna kawa/herbata
9:30-11:10 4. sesja referatowa
11:10-11:40 Przerwa kawowa
11:40-13:00 5. sesja referatowa
13:00-13:15 Zamknięcie konferencji
15:00- Spacer z przewodnikiem po Warszawie (ok. 2-3 h)

Przygotowanie wystąpień:

  • Referat. Na wygłoszenie referatu przewidziane jest 25 minut, z czego ostatnie 4-5 minut powinno być zarezerwowane na krótką dyskusję i pytania do osoby referującej. Sugerujemy, aby prezentacje multimedialne były przygotowane w formie plików PDF, jakkolwiek akceptowane są także formaty własne Microsoft Office i LibreOffice. Nie przewidujemy możliwości podłączania własnych komputerów do rzutnika.
    .
  • Poster. Maksymalny wymiar posteru to format A0 (118,9×84,1 cm). Prosimy o przygotowanie posterów w orientacji pionowej. Zapewniamy mocowanie posterów do tablic. Prezentacja i dyskusja treści posterów odbędzie się w czasie przerw kawowych. Informujemy, że nie dysponujemy możliwością wydruku posterów w CBK PAN.