Press "Enter" to skip to content

Publikacja

Planowane jest wydanie recenzowanej monografii naukowej, tematycznie związanej z treścią konferencji. Intencją organizatorów jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. W związku z tym monografia ukaże się zarówno w wersji drukowanej, jak i wersji elektronicznej – dostępnej bez ograniczenia, za darmo, w trybie open access.

Wytyczne redakcyjne dotyczące przygotowania materiałów do publikacji zostaną udostępnione przed końcem roku 2017. Opublikowane zostaną wyłącznie te materiały, które pozytywnie przejdą proces pełnej recenzji naukowej. Ukazanie się monografii jest przewidziane na rok 2018.