Press "Enter" to skip to content

Opłaty

Opłata podstawowa za udział w konferencji wynosi 310,00 PLN brutto (410,00 PLN brutto jeśli rejestracja nastąpi po 15 sierpnia 2017; rejestracja po tym terminie wymaga konsultacji z Organizatorami). Opłata zawiera 23% podatku VAT. Studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oferujemy zniżkę w wysokości 50%.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy: przerwy kawowe, obiady, materiały konferencyjne i pokonferencyjne (publikację). Noclegi i transport uczestnicy zapewniają we własnym zakresie.

rejestracja do 15 sierpnia 2017 rejestracja po 15 sierpnia 2017
Opłata standardowa 310,00 PLN 410,00 PLN
Opłata dla studentów I i II stopnia 155,00 PLN 205,00 PLN

Po akceptacji zgłoszenia (zostanie przesłana mailem od Organizatorów) wpłat należy dokonywać na rachunek:

Bank Gospodarstwa Krajowego, 13113010170013434906200001
Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
ul. Bartycka 18a, 00-716 Warszawa
Tytuł przelewu: „nazwisko, imię, 5OKZS”

Stypendium konferencyjne

Studenci i doktoranci spoza Warszawy mogą ubiegać się o stypendium konferencyjne ufundowane przez Fundację im. Anny Pasek. Stypendium jest przeznaczone na refundację kosztów uczestnictwa w konferencji – maksymalnie 1000 PLN. Refundowane będą koszty noclegu, transportu, diet i inne, związane z udziałem w konferencji. Stypendium zostanie przyznane w ramach otwartego konkursu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie prezentacji wyników badań, wykonanych z zastosowaniem teledetekcji i/lub systemów informacji geograficznej. Ubieganie się o stypendium oznacza akceptację poniższego Regulaminu.

Regulamin konkursu o stypendium konferencyjne [PDF].

UWAGA : możliwość ubiegania się o stypendium dotyczyła tylko zgłoszeń terminowych (przesłanych do 15 sierpnia 2017). Obecnie (zgłoszenia po terminie) nie ma możliwości ubiegania się o stypendium.