Press "Enter" to skip to content

Organizator:

 • Centrum Badań Kosmicznych PAN
Współpraca:

 • Fundacja im. Anny Pasek OPP
 • Stowarzyszenie Polaris OPP
Wsparcie organizacji wydarzenia:

 • Science Now

Komitet naukowy

 • dr n. med. Wojciech Jernajczyk, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • dr Sylwester Kołomański, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Stanisław Lewiński, prof. Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • dr hab. Arkadiusz Olech, prof. Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN
 • prof. dr hab. Danuta Rosołowska-Huszcz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • prof. dr hab Krystyna Skwarło-Sońta, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marta Szulkin, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Tomasz Ściężor, Politechnika Krakowska
 • dr hab. Marcin Zych, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Elwira Żmudzka, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Komitet organizacyjny

 • dr Andrzej Kotarba (CBK PAN)
 • mgr Aleksandra Grzegorczyk (CBK PAN)
 • mgr Katarzyna Tomasik
 • dr Kamil Deresz (Science Now)
 • mgr Melania Deresz (Science Now)

 Patronat honorowy

 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • Centrum Nauki Kopernik
 • Niebo Kopernika

Patronat

 • International Dark-Sky Association

 Patronat medialny

 • Urania-Postępy Astronomii
 • ciemneniebo.pl
 • kosmonauta.net

Sponsorzy

 • Konferencja jest dofinansowana ze środków „Ogólnopolskiej Akcji  1% na astronomię”.
 • Konferencja jest dofinansowana ze środków International Dark-Sky Association.