Press "Enter" to skip to content

Nie ma w Polsce miejsca, które byłoby w stu procentach wolne od zanieczyszczenia światłem. Aż połowa ludności Polski nie ma szans by dostrzec Drogę Mleczną, a dla czternastu procent populacji kraju nocne niebo jest tak jasne, że wzrok przez cała dobę pozostaje w dziennym trybie widzenia. Problem zanieczyszczenia światłem dotyczy nas wszystkich, choć zdecydowana większość społeczeństwa nie jest tego nawet świadoma.

Celem organizowanej cyklicznie Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem (OKZŚ) jest szerzenie informacji o problemie, jakim jest niewłaściwa emisja antropogenicznego światła nocą. Konferencja pełni równocześnie rolę najważniejszego w Polsce forum wymiany doświadczeń w zakresie badań naukowych nad zanieczyszczeniem świetlnym.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i stanowi wyjątkową okazję do interakcji ekspertów z tak odmiennych dziedzin, jak: technika oświetleniowa, planowanie przestrzenne, architektura, ekologia, medycyna, astronomia, psychologia, prawo, turystyka, meteorologia, fizyka atmosfery, teledetekcja, biologia, fizjologia. Uczestnikami spotkania są zarówno profesjonalni naukowcy, jak i przedstawiciele administracji państwowej, oraz organizacje pozarządowe.

Tematyka 5. Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem obejmuje m.in. poniższe zagadnienia:

  • wpływ zanieczyszczenia światłem na funkcjonowanie organizmów żywych,
  • oddziaływania światła nocą na psychikę i fizjologię człowieka,
  • jasność nocnego nieba i jej znaczenie w astronomii obserwacyjnej,
  • naziemne i satelitarne metody oceny intensywności zanieczyszczenia światłem,
  • technologie oświetleniowe, w tym oświetlenie LED,
  • techniczne i prawne metody ograniczania zanieczyszczania światłem,
  • funkcja praktyczna i estetyczna oświetlenia w przestrzeni publicznej,
  • ciemne niebo jako fundament turystyki astronomicznej,
  • społeczna świadomość problemu zanieczyszczenia światłem.

Gorąco zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń. Przewidywane są wystąpienia w formie referatów oraz posterów. Zachęcamy również do uczestnictwa bez wystąpienia – w roli słuchacza i dyskutanta.